آسانسورهیدرولیک(hydraulic elevator)وارداتی از کشورهای اروپایی(جک و پاور)

images-1
49
images
pompa-unitesi-41606-5589924769