لیست پروژه ها

رديف

نــام پــــروژه محدوده نشانی تعداد آسانسور تعداد توقف نوع آسانسور

1

گلدسته شمالی حرم امام خمينی(ره) ج تهران _ قم 1 ارتفاع 70 متر ترکیبی
2 شرکت خدمات مهندسی تهران  فاز 3 و5  بوعلی تهران کوی فراز 32 9 و 11 ترکیبی
3 مهندس تهرانی تهران – الهيه 4 7 و 8 پکيج
4 خدمات مهندسی مشاور ايران (پروژه شمس) مشهد ميدان شهدا 4 4 و 5 و 2 ترکیبی
5 شرکت توسعه سینا پاسداران 2 14،14 ترکیبی
6 شرکت عمران مسکن شمال رامسر ، شهرک نگين 8 12 و 13 ترکیبی
7 شرکت آسمان آفرين تهران- ميدان پاليزی 4 10 و 12 ترکیبی
8 وزارت بهداشت تهران – شهرک قدس(غرب) 4  3 و 4 و 5 پکيج
9 آقای کاظم دهقانی جزيره کيش 3   5 و 6 پکيج
10 سازه های صنعتی (سيمرغ) تهران – خ وليعصر 3   20 و 16 پکيج
11 مخابرات استان تهران تهران – پروژه ساختمان شاهد 2 18 پکيج
12 آقای مهندس فرزانه فر تهران – حکمت قيطريه 4 18 پکيج
13 شرکت تعاونی مسکن منطقه 19 تهران آرياشهر 4 16 ترکیبی
14 قرارگاه مسکن سپاه تهران-شهرک محلاتی 4 16 ترکیبی
15 سازمان نوسازی شهر تهران (شهرداری) تهران- خ خاوران 2 13 ترکیبی
16 آقای اسدی تهران _ قيطريه 1 12

ترکیبی

17 شرکت خدمات مهندسی مشاور ايران تهران _ آجودانيه (درحال نصب) 1 12 پکيج
18 شرکت گرانش خرم آباد(بانک صادرات) 4 12 پکيج
19 آقای مهندس کاظمی – 1 تهران پاسداران 2 12 داخلی
20 فرزانه  فر شمس آباد 1 12 ترکیبی
21 دکتر عليزاده تهران – بيمارستان آتيه 1 11 پکيج
22 آقای نيک نژاد ( بهاران) تهران  – فرمانيه  2 11 ترکیبی
23 شرکت سپه ساختمان تهران – ميرداماد 2 11 پکيج
24 آقای جباری فر زعفرانيه 1 10 ترکیبی
25 آقای شفيعی خ دربند 1 10 ترکیبی
26 آقای مجاهد خ بهشتي 1 10 ترکیبی
27 ایزدی خیابان آفریقا 2 10 ترکیبی
28 ایرانی خیابان هویزه غربی 1 10 ترکیبی
29 آقای آفتابی خیابان هویزه شرقی 1 10 کششی
30 آقای شفيعی تهران_ پاسداران 1 9 ترکیبی
31 شرکت توسعه سينا تهران_ قيطريه 1 9 ترکیبی
32 شرکت ساختمانی 115 کرمان کرمان 2 9 پکيج
33 آقای ترابی تهران – زعفرانيه 1 9 پکيج
34 شرکت ساختمانی تجارت تهران – شيخ بهائی شمالی 2 9 پکيج
35 آقای حسين فضلی خ خرمشهر 1 9 ترکیبی
36 شرکت بهينه سازان بهمن خیابان آزادی 1 9 کششی
37 مهندس مسرت تهران – زعفرانيه 1 8 پکيج
38 آقای مهندس اسدی پيکر تهران – زعفرانيه 2 8 پکيج
39 مهندس نصرالله زاده تهران – ميرداماد 2 8 پکيج
40 دانشگاه علوم پزشکی تهران – بزرگراه همت 1 8 پکيج
41 اداره ساختمان بانک ملی تهران بلوار ميرداماد 2 8 پکيج
42 آقای اميری تهران الهيه 1 8 پکيج
43 آقای ميرزائی تهران بزرگراه امام علی 1 8 ترکیبی
44 آقای غفاری سهروردی شمالی 1 8 ترکیبی
45 آقای خسروی دارآباد 1 8 ترکیبی
46 آقای صفائی نياوران 1 8 ترکیبی
47 ونک پارک شهران 4 8 ترکیبی
48 آفتابی خیابان نوبخت 1 8 ترکیبی
49 فضل مشهدی تهران – تجريش 2 7 پکيج
50 آقای مختاری تهران – پروژه الهيه 1 7 پکيج
51 آقای مهندس عامريان تهران – پروژه الهيه 1 7 پکيج
52 آقای مهندس کاظمی – 2 تهران – بزرگراه صدر  1 7 ترکیبی
53 تعاونی مسکن سماجا تهران – خ آزادی 1 7 ترکیبی
54 آقای مهندس حسنی تهران – خ فرشته 2 7 ترکیبی
55 آقای فرين نيا  تهران شهرک ژاندارمری 1 7 ترکیبی
56 سازمان همياری استان سمنان سمنان ميدان مادر 2 7 ترکیبی
57 آقای مرجانی تهران بخارست 4 7 ترکیبی
58 آقای يوسف کاظمی – 3 تهران – نياوران 1 7 ترکیبی
59 آقای وطن دوست تهران _ خيابان هويزه 1 7 ترکیبی
60 گروه بهمن تهران – شميرانات 2 7 ترکیبی
61 شرکت نظم پويا بنا تهران خ سبلان 1 7 ترکیبی
62 آقای حسينی تهران خ ملاصدرا 1 7 ترکیبی
63 آقای شريفيان تهران- گيشا 1 7 ترکیبی
64 سازمان بازنشستگی شهرداری تهران _ شهر زيبا 2 7 ترکیبی
65 شرکت خدمات مهندسی مشاور ايران تهران پونک 2 7 ترکیبی
66 آقای کمالی تهران- کردستان جنوبی 1 7 ترکیبی
67 آقای دکترنمک فروش تهران _ سهروردی شمالی 1 7 ترکیبی
68 آقای هراتی تهران_ پيروزی 1 7 ترکیبی
69 آقای فرزانه فر تهران- ونک 1 7 ترکیبی
70 آقای ولي بک – 1 تهران خ عراقی 1 7 ترکیبی
71 آقای صفی آبادی تهران خ ستارخان   1 7 ترکیبی
72 آقای دکتر عسگری فر تهران زعفرانيه 1 7 ترکیبی
73 آقای عالم شناس قنات کوثر 1 7 ترکیبی
74 آقای احمدی دانش تهران خ خرمشهر 1 7 ترکیبی
75 آقای مهندس فرزانه فر تهران- قيطريه 1 7 ترکیبی
76 آقای ميرقاسمی تهران-  خ زاگرس 1 7 ترکیبی
77 آقای علی قديری تهران خ ملاصدرا  1 7 ترکیبی
78 آقای طالبيان تهران خ وليعصر 1 7 ترکیبی
79 آقای ميرقاسمی تهران – خ افريقا 2 7 ترکیبی
80 شرکت سمنديس (پروژه کوثر) تهران خ عراقی 1 7 ترکیبی
81 آقای هراتی خ نيرو هوائی 1 7 ترکیبی
82 آقای فرزانه فر بلوار کاوه 1 7 ترکیبی
83 آقای ضرابی شهرک غرب 1 7 ترکیبی
84 آقای رفعت منش دروازه شميران 1 7 ترکیبی
85 غلامی – تاجیک خیابان ری 1 7 ترکیبی
86 آقای مهندس خجسته رسالت 1 7 ترکیبی
87 آقای رمضانی زعفرانیه 1 7 ترکیبی
88 آقای هاشمی تهران – خ بهارستان 3 6 ترکیبی
89 سازمان همياری استان سمنان گرمسار ميدان شهدا 2 6 ترکیبی
90 آقای پيامی تهران- خ شريعتی 1 6 ترکیبی
91 آقای شيری تهران بلوار کشاورز 1 6 ترکیبی
92 آقای حميديان تهران خ دولت 1 6 ترکیبی
93 آقای محرابيان  کرمان(کابين شيشه ای)  1 6 ترکیبی
94 شرکت تامين مسکن جوانان هشتگرد 4 6 ترکیبی
95 آقای ولی بک – 2  تهران _ امير آباد شمالی 1 6 ترکیبی
96 صندوق رسالت کرمان کرمان – پروژه صندوق رسالت 1 6 پکيج
97 آقای ميرزائی تهران شريعتی 1 6 داخلی
98 آقای دايری تهران خ شهرزاد  1 6 ترکیبی
99 آقای هراتی تهران – خ پرستار 1 6 ترکیبی
100 مرکز رسيدگی به امور مساجد خ سعدی 3 6 ترکیبی
101 شرکت پژواک خ ويلا 1 6 ترکیبی
102 آقای عسگری خیابان استاد معین 1 6 کششی
103 آقای مهندس ولی بک خ فرمانیه 1 6 ترکیبی
104 مرکز تحقيقات ژنتيک تهران –  اتوبان کرج 4 5 پکيج
105 مرکز مخابرات شهيد فرداسدی تهران – خ آزادی 1 5 ترکیبی
106 مرکز مخابرات منطقه 5 تلفن شهری تهران – خ 15 خرداد 1 5 ترکیبی
107 مرکز مخابرات توحيد تهران 1 5 ترکیبی
108 مجتمع فضيلت (آقای برومند) تهران شهرک محلاتی  1 5 ترکیبی
109 آقای عيوضی  تهران –  خ  تهران نو 1 5 ترکیبی
110 آقای جاودان تهران شهرک غرب 1 5 ترکیبی
111 مهندس کاظمی -4 تهران يوسف آباد 1 5 ترکیبی
112 آقای جغتايی تهران خ ظفر   1 5 ترکیبی
113 مهندس جهانگرد کرمان 1 5 ترکیبی
114 اداره ارشاد خراسان  مشهد 1 5 ترکیبی
115 آقای نظری کرمان  1 5 ترکیبی
116 آقای شريفيان تهران خ سهروردی  1 5 ترکیبی
117 آقای براتيان تهران خ سبلان 1 5 ترکیبی
118 آقای شعبانی تهران شهرک نفت   1 5 ترکیبی
119 آقای اولادی کريم خان 2 5 ترکیبی
120 آقای پناهی تهران- خانی آباد نو 2 5 ترکیبی
121 آقای قطبی زاده نارمک 1 5 ترکیبی
122 آقای منوچهر مقدم شهرستان محمود آباد 1 5 ترکیبی
123 آقای مسرت شهرستان بابل 1 5 ترکیبی
124 آقای اسماعیلی آبعلی 1 5 ترکیبی
125 دکتر نمک فروش انزلی 1 5 هیدرولیک
126 بانک ملی شعبه دهخدا میدان گلها 1 5 کششی
127 بانک ملی شعبه بازار خ 15 خرداد 1 5 ترکیبی
128 مؤسسه علمی کاربردی و بهزیستی تأمین اجتماعی خ یوسف آباد 1 5 ترکیبی
129 شرکت آرين کرج  (کابين شيشه ای) 1 4 ترکیبی
130 شرکت مپنا کرج  1 4 ترکیبی
131 آقای مقدم شهرستان نور 1 4 ترکیبی
132 آقای مهندس نامدار تهران – شهرک غرب 1 4 پکيج
133 شرکت پولاد پادير (تخت بر) تهران سرخسار بيمارستان دکتر لوسانی 1 4 ترکیبی
134 اداره آب و فاضلاب کرمان کرمان 1 4 ترکیبی
135 آقای ايزديان  کلاردشت  1 4 ترکیبی
136 آقای گزی بوشهر (کابين شيشه ای) 2 4 ترکیبی
137 آقای خواجه نصيری تهران _ مطهری 1 4 ترکیبی
138 آقای طاهر جويان تهران دهکده المپيک 1 4 ترکیبی
139 شرکت کنگره کنگان 1 4 ترکیبی
140 آقای نوروزی تهران خ نفت  1 4 ترکیبی
141 گروه بهمن (خدمات پس از فروش) تهران جاده خ مخصوص کرج 2 4 ترکیبی
142 آقای انجم شعاع کرمان 1 4 ترکیبی
143 آقای بهاری کيا کرج 1 4 ترکیبی
144 آقای نثاری وردآورد 2 4 ترکیبی
145 مدرسه علوی خ ايران 1 4 ترکیبی
146 آقای کلانتری صفادشت 1 4 هیدرولیک
147 آقای درویش دماوند 1 4 هیدرولیک
148 بازار ارک سمنان (شهرداری سمنان) سمنان 1 3 ترکیبی
149 دکتر شاه نظری (خودروبر) همدان 1 3 ترکیبی
150 شرکت راه و ساختمان بهبهان بهبهان 1 3 ترکیبی
151 آقای دکتر نمک فروش انزلی 1 3 ترکیبی
152 آشپزخانه صنعتی صبا (مهندس اولادی) خ شهید عراقی 2 3 ترکیبی
153 بنیاد امام رضا تهران پارس 1 3 هیدرولیک
154 صنايع غذايي بناء نظر آباد 1 3 هیدرولیک
155 کاغذ سازی راشا کاسپین زنجان 1 3 هیدرولیک
156 بانک ملی شعبه شهران میدان دوم شهران 1 3 هیدرولیک
157 آقای فرزانه فر لواسان لواسان 1 3 ترکیبی
158 شرکت اخگر سازه اتوبان تهران _کرج 1 2 ترکیبی
159 بانک ملی شعبه کارگشایی مولوی 2 2 هیدرولیک
160 سازمان مهندسی، پشتیبانی و پدافند غیر عامل بزرگراه بابایی 1 2

هیدرولیک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.